Beleid

Privacybeleid 

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Beleidsplan 2022-2026

Klik hier voor het complete beleidsplan 2022-2026 van WSV De Stille Belter en klik hier voor het jeugdbeleidsplan 2022-2026.

Beleidsplan 2018

Klik hier voor het complete beleidsplan van WSV De Stille Belter

Jeugdbeleidsplan 2019

Klik hier voor het complete jeugdbeleidsplan 2019 van WSV De Stille Belter

 

Statuten

De aangepaste statuten van de vereniging zijn op 11 juni 1981 door Jan Roozeboom en Johannes Petronius Hondius door Notaris Wiepke de Haan te Almelo vastgelegd. De Waterskiclub de Stille Belter heeft de eerste statuten vastgelegd in een akte op 21 december 1976 door notaris A.M. Bremmers te Heino waardoor de vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister te Zwolle onder nummer V059066.

Zie Statuten W.S.V. de Stille Belter (pdf) voor het origineel.

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het nieuwe huishoudelijk reglement (2022)

Klik hier voor de concept criteria voor Ereleden.

Het huishoudelijk reglement is te vinden door HIER te klikken.

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen ledenvergadering 2021 & 2020 (klik hier)

Notulen ledenvergadering 2019 (klik hier)

Notulen ledenvergadering 2018 (klik hier)

Notulen ledenvergadering 2017 (klik hier)

Notulen ledenvergadering 2016 (klik hier)

Notulen ledenvergadering 2015 (klik hier)

Notulen ledenvergadering 2014 (klik hier)