Notulen 2017

Notulen ALV 2017   04-04-2017

Aanwezig: zie presentie lijst

Afwezig met afmelding: Wijpke Nijmeijer, Reinier Gielen, Hans Relleke, Jaap Smit, Ingrid Dijk.

 1. Opening; I.v.m. de afwezigheid van onze voorzitter Wijpke Nijmeijer wordt Geo Heetebrij gekozen als voorzitter.
 2. De agenda voor de avond wordt goed gekeurd.
 3. De notulen van de ALV van 29 maart 2016 worden door de vergadering goed gekeurd.
 4. Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
 5. Het financieel jaarverslag 2016 wordt besproken. Er zijn geen bijzonderheden. De kascommissie (Ingrid Dijk en Mark Gortemaker) stellen de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2016.
 6. Ingrid van Dijk verlaat de kascommissie na 2 jaar en wordt voor 2018 vervangen door Sander van Urk.
 7. Pauze; de sleutels waren i.v.m. de vertraagde opening al gewisseld.
 8. Activiteiten2017;
  1. De nieuwe landingssteiger afmaken
  2. 10 juni is de landelijke open dag van de NWWB.
  3. Nogmaals te situatie van de wc en de deur naar onze opslag bespreken met de natuur. (Harry & Geo)
  4. Laatste ketting van de schans. (Ingmar + duiker?)
 9. Bestuursverkiezing; Aftredend en niet verkiesbaar; Hans de Meij & Reinier Gielen. Aftredend en verkiesbaar; Wijpke Nijmeijer. Kandidaten; Harry Middeljans & Gea ten Cate. In de vergadering wordt overlegd dat Wijpke Nijmeijer aftreed als voorzitter, maar aanblijft als algemeen bestuurslid. Harry Middeljans treed aan als voorzitter en Gea ten Cate in eerste instantie als algemeen bestuurslid.
 10.  Rondvraag: De heer André Schotanus vraagt of we met de Provincie in gesprek kunnen/willen i.v.m. het indraaien van de trailers naar de helling. Komt toch nog vaak voor dat er een auto geparkeerd wordt op de verkeerde plaats in de berm. De heer Guus Weideman vraagt wanneer de website aangepast wordt omdat de huidige site met informatie erg verouderd is. (Website is inmiddels aangepast en verhuisd naar een andere provider)