Notulen 2018

Algemene Leden Vergadering WSV De Stille Belter                           27 Maart 2018, Wanneperveen

Aanwezig:
Jacco Holties, Guus Weideman, Leonard Smit, Sander van Urk, Mark Gortemaker, Albert de Witte
Harry Middeljans (VZ), Janine v/d Sluis, Gea ten Cate, Herman Schipper, Wijpke Nijmeijer, Geo Heetebrij (SC)

Afwezig (met kennisgeving):
Hans Relleke, Rene Nijmeijer, Ingmar Bergkamp en Jan Eikelboom

Opening door de voorzitter Harry en heet iedereen welkom.

Terugblik op 2017
De landingssteiger was voorheen een drijfsteiger, welke onstabiel en niet breed genoeg was. Deze steiger is vervangen door een vaste steiger – waarbij dit jaar de laatste fase zal worden afgerond: dwarse gedeelte op einde van de steiger, om veilig te landen.
Zoals ieder jaar zijn er gesprekken gevoerd met de externe partijen zoals o.a. Natuurmonumenten. Scholierensport is dit jaar echt in het water gevallen door het slechte weer. Dit heeft z’n invloed op onze portemonnee door misgelopen inkomsten.
Positieve voor 2018 is dat stichting Carrefour (Scholierensport Flevoland) 30 kids heeft aangemeld. Voorheen werden alle Scholen ingepland op verschillende data, maar we gaan dit jaar 1 weekend iets meer uitpakken:  9 en 10 juni, waarbij het plan is om het grootser aan te pakken! In dat weekend is NWWB Open dag ook.

 • Extra agendapunt
  ingebracht door Harry: NWWB             (ingepland na de pauze)
 • Notulen ALV 2017
  Actiepunt vanuit vorige vergadering ALV ingebracht door dhr Schotanus wordt meegenomen in gespreek met Natuurmonumenten gepland op vrijdag 20 april.
  Na deze mededeling worden notulen goedgekeurd door aanwezigen.
 • Financien
  • Resultaten 2017 Winst en Verlies Rekening
  • Begroting 2018
  • Kascommissie heeft Resultaten goedgekeurd
   Mark Gortemaker geeft na 2 jaar zijn taak als lid terug en wordt bedankt met presentje
   Leonard Smid meld zich aan als vervanger
  • Decharge wordt verleent door aanwezige leden, advies kascommissie wordt hiermee gevolgd
 • Materiaal
  WSV doet mee aan NL Doet (10 maart) en met inkomsten hiervan zijn materialen gehaald, liggen in het hok
  Op zaterdag 7 april wordt vervolgd gemaakt en zal landingssteiger afgemaakt worden (2.5 bij 5m)
  Openstaande actie: kettingen van schans vastmaken (1 zat al niet vast en door ijs is er nog 1 losgeraakt)
  Skibaan (slalombaan) voor mono-skien zal weer terug gebracht worden in originele staat
  Er is materiaal aangeschaft voor de jongere kids, omdat we hier weinig tot niets konden aanbieden.

PAUZE

 • NWWB
  Harry zit namens onze WSV in kascommissie van NWWB. Naar aanleiding van overlegde financiele data van NWWB heeft Hary vragen gesteld over uitgaven en budget ’18.
  Geld op de bank is voldoende (= ong 80,000 euro), ledenbestand 1,200 leden (over 30 verenigingen)
  Inkomsten lopen hard terug door tegenvallende steun van NOC/NSF en wegvallende inkomsten uit VAMEX, komt overeen met zo’n 25,000 per jaar.
  2018 begroting heeft een negatief van 10,000 euro.
  Er zal opnieuw worden gekeken wat de voordelen zijn om lid te zijn bij NWWB (dragen ieder jaar geld af).
  Alternatieve instanties om bij aan te sluiten: KNMC & Watersportverbond
  Er zijn eerdere gesprekken gevoerd met Watersportverbond en nu blijkt dat KNMC op zoek is naar nieuwe mogelijkheden van andere leden.
  ACTIE: wat is meerwaarde van NWWB voor onze vereniging – te beantwoorden vanuit Bestuur | met alternatieve instanties = alle voor- en nadelen op een rijtje zetten en meedelen met de leden!
  Eind augustus uitkomst delen Eind sept stemming door leden (ivm opzegtermijn 3m)ACTIE:  Wat voor verzekeringen zouden wij als vereniging extra kunnen voor Rechtsbijstand oid
   
 • Social Media
  Wij zijn als vereniging momenteel actief op Facebook en hebben onze website.
  Sinds vorig jaar is de nieuwe website (nwe stijl) in de lucht.
  Publieke communicatie zo veel mogelijk via beide kanalen: FB en Web.
  Momenteel zijn we druk bezig met privacy rondom persoonlijke gegevens – voor namelijk aangestuurd door de nieuwe regelgeving (AVG moet ingevoerd zijn per 25 mei).
  In samenwerking met NWWB zijn wij hard bezig om onze zaken op orde te krijgen, maar vergt heel veel tijd.
 • Bestuursverkiezing
  Janine vd Sluis en Geo Heetebrij zijn dit jaar aftredend en herkiesbaar.
  Janine heeft aangegeven nog 1 jaar door te willen gaan.
  Geo heeft aangegeven nog een periode van 4 jaar zich te willen inzetten.
  In beide gevallen wordt dit goedgekeurd door de aanwezige leden.
 • Beleidsplan
  Er is een Beleidsplan geschreven door Dagelijks Bestuur – die als leidraad zal gelden voor de komende 5 jaar. Waarom is dit plan gemaakt? Richting externe partijen willen we onze plannen gebruiken om zaken te kunnen realiseren.
  In het Beleidsplan mist het Jeugdbeleidsplan. Besloten is dat dit wordt onder gebracht bij Waterskischool Stille Belter. Dit plan zal door hen worden geschreven en worden gedeeld met Dagelijks Bestuur.
  Er wordt gevraagd op welke manier we een hoger rendement kunnen halen uit Scholierensport (naast direct inkomsten).
  Is het aanbieden van een lidmaatschap met strippenkaart een optie (laagdrempelig, geen investering)

  • Facilitair plan
   We willen heel graag onze eigen onderkomen (vast, dus geen caravan)
   Binnenkort weer in gesprek met Bea (Natuurmonumenten), waarbij we merken dat rechten opbouwen het belangrijkste PIJNPUNT is bij Bea!
   Er heeft zich een Snackwagen gemeld bij Natuurmonumenten, die aanbood hele strandje schoon te willen houden, toiletgebouw te openen (constructief plan), maar zelfs dat is niet geaccepteerd.
   Wij willen zorgdragen voor fatsoenlijke toiletten, douches en eigen unit voor opslag en kopje koffie
   Contacten zijn er inmiddels ook gelegd met directeur van Waterreijk, om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen (en andersom)
 • Rondvraag
  Leonard Jammer dat de lange termijn plannen van Natuurmonumenten onze korte termijn ontwikkelingen in de weg staan. Op deze manier komen we geen steek verder.
  Jacco        Is het een optie om actief scholen te benaderen, om hiermee inkomsten (en leden) te kunnen genereren?
  Harry         Uitbreiding met opblasbare zaken tijdens Opendag en het WSV weekend (9/10 juni)?
  Jan Eikelboom stond op P-plaats en zag niets en is daarom weer vertrokken (19.45u)
 • Sluiting
  Om 22:20u is de vergadering gesloten door voorzitter

Rooster van aan- en aftreden Bestuur

Naam Woonplaats Gekozen Aftreden Zitting
Ingmar Bergkamp Blokzijl Mar-07 2019 3
Wijpke Nijmeijer Hoogeveen Mar-07 2020 3
Janine vd Sluis** Nijeveen Apr-14 2019 2
Geo Heetebrij Belt Schutsloot Apr-14 2022 2
Herman Schipper Fluitenberg May-15 2019 1
Harry Middeljans Marknesse Apr-17 2021 1
Gea ten Cate Wanneperveen Apr-17 2021 1

**  Tijdens de vergadering van 27 maart 2018 is er besloten dat Janine v.d. Sluis nog 1 jaar penningmeester blijft in plaats van een termijn van 4 jaar.