Notulen 2019

Algemene Ledenvergadering WSV de Stille Belter; Locatie de Loods in Wanneperveen, 28 maart 2019

Opening:

Voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat Geo Heetebrij (secretaris) afwezig is en dag Janine van der Sluis iets later komt. En wenst iedereen een fijne vergadering toe.

Afmeldingen: voor deze bijeenkomst zijn: Hans Relleke, Roy Timmermans en Jacco Holties

We melden hierbij dat dhr. Dijk (erelid, 95 jaar) opgenomen is in het ziekenhuis we wensen hem beterschap toe.

Terugblik op 2018:

We hebben een mooie zomer achter de rug waarbij er veel geskied kon worden het is wel eens minder geweest.

Open dag en scholierensport zijn in het zelfde weekend gehouden, waarbij we ongeveer 60 kinderen en jong volwassenen op de ski s hebben gekregen waarbij een aantal die twee of drie keer zijn geweest.

We hebben een uitbouw aan de landingssteiger gemaakt en een trap zodat men na het landen makkelijk uit het water kan komen. Zoals allen gezien hebben worden er vele foto`s gemaakt daar en voor kinderen is het ook een mooie zwemplek. Maar het dient vooral als landingssteiger dus als er teveel kinderen zwemmen, meldt dat aan hen dat het gevaarlijk is.

Nu er twee steigers (start en landing) zijn wordt er ook van de leden verwacht dat men de startsteiger niet meer als landingssteiger gebruikt.  Ook niet als het rustig is!

Notulen van 27 maart 2018:

Zijn geen op of aanmerkingen op en worden goedgekeurd.

Ingekomen stukken:

 • In de gemeente Steenwijkerland komt er een nieuw sportakkoord, waaraan ook de Stille Belter zijn input heeft gegeven. Het gaat merendeel over locaties binnen stads en dorpskernen maar het biedt wel perspectief dat de gemeente er voor gaat dat alle accommodaties voldoen aan de regels van NOC*NSF.

Zal inhouden dat wij als bestuur eens een bakkie koffie moeten gaan halen bij de wethouder.

 • Natuurmonumenten: We zijn al jaren in gesprek om het strandje te up graden naar een trekpleister voor de kop van Overijssel. Er zijn vele ontwerpen bedacht, WSV heeft daar altijd kritisch in meegedacht. En waren toen dan ook van standpunt dat wat Natuurmonumenten wou niet haalbaar is. Voor 14 dagen kregen we een mail van Natuurmonumenten dat we uitgenodigd zijn op gesprek met de rentmeester om over een huurcontract te praten. Dat vindt plaats op 29 maart 2019. We houden u op de hoogte over de uitkomst hiervan via de nieuwsbrief. Als vereniging gaan we blanco het gesprek in en zien wel waar men mee komt, wel is het zo dat als we huur gaan betalen ook meer rechten krijgen

Vraag: Hoeveel leden heeft de vereniging op dit moment? Antwoordt: 108.

Financiën:

Voor de laatste keer geeft Janine een toelichting op de cijfers van 2018.

Er is geen commentaar / vragen op de winst en verlies rekening en ook niet op de balans.

Kascommissie vertegenwoordigd door Sander van Urk en Leonard Smit hebben de boeken gecontroleerd en hebben geen dubieuze boekingen gevonden, en geven aan dat de leden decharge kunnen verlenen aan de penningmeester.

Deze wordt ook overgenomen door de leden.

Begroting:

Is niet gemaakt dit jaar zal niet veel verschillen met vorig jaar, er staan geen grote klussen op stapel.

Sander va Urk is aftredend als lid kascommissie er dient zich geen nieuwe kandidaat aan dus zal er gelobbyd moeten worden op het strandje deze zomer om een nieuw lid te vinden.

Materiaal:

Vanwege het slechte weer op 16 maart is er besloten om NLDoet te verplaatsen naar 6 april. De klussen die we dan gaan doen zijn:

 • Langs portakabin aan de ene zijde twee rijen tegels er bij leggen en aan de andere kant drie rijen.
 • Hekwerk langs de portakabin veranderen in rechte doorgang zodat men er weer makkelijker langs kan. Misschien moeten er wel bordjes geplaatst worden dat er geen fietsen of brommers op strandje mogen staan. Misschien de buis laten doorlopen?
 • Portakabin weer inrichten en materiaal er weer inzetten en meteen balansen en kijken wat eventueel weg kan en wat de geschatte waarde is
  • We missen nog steeds de witte masters wil degene die dat geleend heeft terug brengen!!!
 • Strandje vuilnis ruimen en zomer klaar maken (riet verwijderen)
 • Steigers schoon spuiten
 • Slalombaan er weer in leggen
 • Schans goed vastzetten op zijn plek

U ziet meer klussen dan dat we in een dag kunnen doen dus zullen er nog wel een paar volgen. Deze worden via nieuwsbrief verspreid naar de leden.

Vraag is het een idee om mee te doen aan de RABO clubactie, Harry geeft aan dat hij naar de bijeenkomst zou maar juist die dag veel sneeuw etc. pakken het volgend jaar wel op. Het heeft meer impact als men een filmpje maakt dus dat misschien deze zomer doen?

Sociale media:

 1. We zijn trots om te vermelden, dat bestuursleden en ook de instructeurs allemaal een VOG verklaring hebben. De vereniging kan dit zelf doen (de aanvraag) en dit kan kosteloos. Dus mochten er nog mensen zijn die ook les geven aan jongeren en die zeggen ik wil ook een VOG. Meldt je bij de voorzitter.
 2. Ook voldoen wij aan de eisen voor AVG
 3. Wij gaan proberen met meer regelmaat een nieuwsbrief te versturen om zo de leden op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de vereniging

Facilitair plan:

We wachten gesprek met Natuurmonumenten af maar voor ons zelf zou twee kleedkamers ( heren, dames) douche en ruimte voor koelkast en koffiezetapparaat voldoende zijn. Word vervolgd.

NWWB

De vraag blijft van wat is de meerwaarde van de club, we betalen een behoorlijk bedrag aan contributiegelden en krijgen daar relatief weinig voor terug. Harry gaat dit seizoen de verschillen eens op papier zetten tussen NWWB en Watersportverbond

Vraag: vanuit de leden we zijn toch ook verzekerd?

Ja, dat klopt maar dan moet je bondsactiviteiten doen dus bij een wedstrijd anders niet

Afscheid Janine

Wij bedanken Janine voor al haar inzet voor de vereniging, ze stopt nu wel als penningmeester maar verzorgt nog wel de automatische incasso.  We zoeken een vervanger voor haar, Leonard Smit geeft een naam door, Harry zal bellen.

De voorzitter overhandigt haar een bos bloemen.

Rondvraag

 1. Is het mogelijk om een duidelijk verschil te maken tussen landing en startsteiger? Wordt naar gekeken hoe we dit kunnen doen, mochten er ideeën zijn dan horen we dat graag.
 2. Skilessen? Waterskischool Stille Belter gaat dit jaar starten met les geven, voor leden en niet leden. Gestart word bij minimaal 5 cursisten;
  1. de bedragen zijn voor niet leden onder de 18 jaar 150, - waarbij de skischool 25 afdraagt aan vereniging. Voor lidmaatschap en afdracht NWWB
  2. Boven 18 jaar 200, - waarbij skischool 50 afdraagt aan vereniging voor lidmaatschap en afdracht NWWB Zij krijgen hiervoor 5 lessen en een examen dit word aan de hand gedaan van het testboekje van de NWWB die wordt geüpdatet.
  3. Voor eigen leden hebben we nog geen prijs die zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Leden hebben geen probleem dat skischool dit uitvoert namens de vereniging en hiervan ook de inkomsten hebben.

Voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen nog uit voor een drankje en een hapje.