Notulen 2023 (concept)

Notulen ALV de Stille Belter 2023

Wanneer: 13 april 2023
Waar: Havenkantoor bij eetcafé de Havenmeester te Wanneperveen
Afmelding: Jacco Holties
Notulist: Ingrid Dijk
Aanwezig: zie presentielijst

1. Opening:

Harry opent om 20.04 de vergadering. Er wordt gestart met 1 minuut stilte, vanwege het overlijden van dhr.  Henk Buitenhuis en dhr. Wim Dijk. 
Harry geeft aanvullingen op de agenda:
NLDoet, Financiën en NWWB.

2. Ingekomen stukken:

Gratis VOG verklaring, na 5 jaar wordt gekeken of je nog voldoet aan de eisen van gratis VOG. We hebben de stukken weer doorgestuurd en wachten beoordeling af. Onder het kopje ongewenst gedrag is het ook na te lezen.
Snijder reclame, voor maken borden en 4 beachvlaggen op strandje. Niemand weet wie het logo gemaakt. Logo wordt nagemaakt nu voor €20,00. Schrijffout nog eruit en nieuwe QR - code.
NWWB, komt later terug op de agenda.
Aanvraag NLDoet, geld ontvangen, 15 april gaan we NLDoet doen, vanwege het slechte weer op 1 maart.
Martijn de Lange heeft lidmaatschap opgezegd en melde dat hij met de nek aan werd gekeken. Bestuur gaat contact met hem zoeken, om er achter gekomen wat er precies voorgevallen is.

3. Notulen ALV 6 april 2022. Worden goedgekeurd.

Het is nu ook verplicht dat we transparant zijn op de site. Dat zijn wel al. Alle stukken staan erop, zoals jaarstukken, statuten en huishoudelijk reglement.

4. Materialen:

NLDoet gaan we 15 april doen. Is op 11 maart niet doorgegaan, vanwege het slechte en koude weer.
Er staat een nieuwe elektriciteit huisje op strandje, moet nog aangesloten worden.
Tegen de houtwal aan staat hekwerk. Hekwerk gaan we opknappen. 
Startsteiger schoonmaken en missende plankjes aanvullen.
Kosten hout langs beschoeiing, gaan we kijken of we terug kunnen krijgen uit Fonds op Naam.

5. Untis:

Roy legt uit:

De units worden steeds maar duurder. We zouden naar Duitsland, maar daar ook nog duur en 2e hands. Bij Klein Untis offerte gevraagd, zo n €35.000,00 en gekeken naar containers, die je kan ombouwen. Alles kost veel geld. 

We kijken bij Fonds op Naam en de BOSA regeling. Op 14 mei is NWWB in Alphen aan de Rijn, train de trainers dag dan is het bestuur van de NWWB aanwezig. We kunnen dan overleggen wat we uit Fonds op Naam kunnen krijgen

Vraag: wat draagt NM bij aan een permanente unit? Zij kunnen het schoonhouden, is eventueel ons voorstel.
Roy heeft nog een soort van huurkoop gevraagd bij Ela bouw, maar nog geen antwoord.
NWWB heeft behoorlijk wat geld en we zijn de 1 na grootste vereniging (102 leden) van Nederland qua leden. Zijn 17 waterskiverenigingen in Nederland. Daarom wil NWWB ons graag helpen. We kunnen er hoogstens zelf € 5000,00 in stoppen. Fonds op Naam komt ook goed. BOSA kunnen we van te voren
aanvragen. De Gemeente Steenwijkerland kan ook nog gevraagd worden.

Dit jaar zullen er waarschijnlijk nog Dixies op het strandje staan.

6. Financiën:

Huisvestingskosten €5000,00 door achterstallige huur.
Begroting: €750,00 NM en de rest reservering Unit.
Kantoorkosten: NWWB, boekhoudprogramma, internetkosten.
We gaan negatief in de begroting, omdat we een unit willen aanschaffen.
Er staat een €10.000,00 op de bank.

Kascommissie Albert de Witte en Roelof Slager: Geven goedkeuring. Ziet er keurig uit. Er wordt decharge verleent door de leden. Kascommissie blijft nog een jaar zitten.

7. Bestuursverkiezing:

Huidige bestuur blijft aan.

8. Recht van opstal:

Contract van recht van opstal is vorig jaar door Natuurmonumenten getekend. Recht van Opstal moest nog goedgekeurd worden door de leden. Dus bij deze op deze ALV. Kost € 800,00 bij de notaris, maar NM moet wel komen vragen om dit contract. Anders besparen we ons deze kosten. 

We hebben opstal van het strandje overgenomen, maar niet de helling. Als de vereniging zou op houden te bestaan, moeten we de helling verwijderen, nieuwe beschoeiing plaatsen, zand storten etc. . Dat gaan we niet doen, want is veel werk. Dus is beschreven, dat de helling erbuiten blijft.

Vervolgens ontstond er een discussie tijdens de alv over of we het water pachten. We hebben een tekening en de boog om de stijger pachten we mee. Moeten we zelf uitbaggeren. We hebben tot 2032 de tijd om uit te baggeren en mogen het éénmalig in de houtwal gooien. We hebben begroting van Bijker van € 1800,00. Dit lijkt reëel.

9. Contributie 2023:

We mogen inflatie meenemen. Is vorige ALV goedgekeurd. Niet helemaal gedaan. We hebben 2% toegepast voor 2023.

10. Open dag:

Is op 11 juni 2023. Harry vindt dat de NWWB zwalkend beleid heeft. Vergoedingen gaan heen en weer. We hebben ons ook weer in geschreven voor scholierensport in de Noordoostpolder. Er hebben zich helaas maar 4 personen tot nu toe opgegeven.

11. NWWB:

Moet aan eisen van NOC NSF voldoen. Wij zijn daar weer een onderdeel van, maar lopen daarin vooruit. Jaarstukken moeten we online vermelden. Er is een terugloop in leden bij de NWWB.

Doelen van de NWWB: over 2 jaar willen ze WK cable ski in Weert houden en de komende jaren EK op de Rooye Plas. EK wakeboard aan de kabel en in 2025 congres IWWF.

Ski-racen is op sterven na dood.

NOC NSF heeft besloten om zich alleen nog te richten op 8 bonden waar op Olympische spelen medailles gehaald wordt. Dus we zijn geen topsport meer, maar wedstrijdsport. Ze gaan weer veel geld uitgeven, om kleine bonden samen te voegen. Is eerder geprobeerd, maar liep toen op niets uit.

Wypke: hoeveel wedstrijd skiërs zijn er nog? Harry: zo’n 200.

Op website NWWB staan leuke filmpjes om achter kabel te leren wakeboarden.
Link daarvan staat op onze site. In de toekomst worden er ook filmpjes gemaakt voor achter boot.

12. Wat er verder ter tafel komt:

Roy: Is nog steeds met de slalombaan bezig in ere te herstellen. Moest vergunning aanvragen evenement voor slalombaan inleggen, omdat het een belemmering zou zijn voor de vaarwegen, maar is helemaal niet nodig. Roy wil half mei een poging doen om met de duikschool de pennen te vinden. Dit wel even melden aan Ralph van de provincie. Met boten/skippyballen afschermen als de duikers bezig gaan.

Wypke: vorig jaar werd hij gebeld. Groep zat te BBQ en op het strandje en hadden auto op het strandje staan. Of Wypke wou komen. Wypke is er op afgegaan, maar leden mogen hier ook op afgaan en mensen er op wijzen. Dus dit is niet alleen de functie van het bestuur.

Wypke: Het valt op dat er sleutels door gegeven worden. Het is niet de bedoeling dat de sleutel wordt doorgegeven. De helft van de leden die een sleutel in hun bezit hebben, hebben de sleutel ook nog niet omgewisseld. Dit misschien nogmaals in een nieuwsbrief vermelden.

Om 21.35 sluit Harry de vergadering.