Ongewenst gedrag

Als vereniging kunnen wij helaas ook te maken krijgen met zaken die vallen onder ongewenst gedrag. Hoe te handelen als je dit ervaren hebt kun je lezen in onderstaande informatie.

Ongewenst gedrag

HAARLEM – De sportbonden en NOC*NSF hebben in de afgelopen jaren al een aantal instrumenten ontwikkeld en ingevoerd op het gebied van preventie en repressie van seksuele intimidatie. Vanaf 1 februari zijn extra instrumenten beschikbaar om seksuele intimidatie tegen te gaan. Zo is er een online toolkit voor sportverenigingen ontwikkeld en is het registratiesysteem voor plegers van seksuele intimidatie in de sport gereed om vanaf 1 september 2012 te gebruiken. Jaarlijks komen in de sport verschillende zaken van seksuele intimidatie voor, met vaak ingrijpende gevolgen voor zowel de slachtoffers als de sportomgeving. Sommige zaken blijven alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter, steeds vaker is er een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de vereniging, het verenigingsbestuur, de sportbond en de sport in het algemeen. Voor de sport geldt dat iedere zaak van seksuele intimidatie er één teveel is.

De sport wil daarom alle mogelijke maatregelen inzetten om seksuele intimidatie te voorkomen. De kracht van de maatregelen is dat zij een samenhangend geheel vormen en ook als zodanig ingezet zullen worden. Daarbij ligt de focus op preventie om ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zal er streng opgetreden worden in situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag.

Online toolkit Beleid seksuele intimidatie
Er is een online toolkit ontwikkeld voor sportverenigingen, waarin via een aantal stappen is aangegeven hoe bestuurders seksuele intimidatie binnen de vereniging zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ook wordt advies gegeven hoe te handelen bij een geval van seksuele intimidatie. De toolkit wordt via bonden aangeboden en is rechtstreeks te vinden via www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie.

Tuchtrechtspraak bonden en registratiesysteem
Om goed te kunnen optreden in gevallen van seksuele intimidatie in de sport, is het registreren van veroordeelde plegers noodzakelijk. Een groot aantal sportbonden en NOC*NSF hebben daarom besloten tot het actief inzetten van een eigen registratiesysteem. Doel van de registratie is te voorkomen dat plegers bij andere sportverenigingen of sportbonden weer aan de slag kunnen gaan. Ook gaan sportbonden actief aan de slag met het bijbehorende ‘tuchtreglement seksuele intimidatie’, inclusief gedragsregels voor begeleiders. Het systeem zal per 1 september 2012 actief zijn.

Andere maatregelen tegen Seksuele Intimidatie
De afgelopen jaren is al een aantal instrumenten ontwikkeld en ingevoerd op het gebied van preventie en repressie van seksuele intimidatie. Deze instrumenten zijn vernieuwd en aangevuld. Het gaat daarbij om:

– Het instellen van een Vertrouwens Contactpersoon: NOC*NSF biedt een korte opleiding aan voor Vertrouwens Contactpersonen bij bonden en verenigingen.
– Het beschikbaar stellen van een opleidingsmodule seksuele intimidatie: bonden kunnen deze module vertalen in hun opleidingen en bijscholingen. Trainers/ coaches/ begeleiders kunnen daarnaast zelf de e-learning volgen gericht op bewustwording.
– Voorlichtingsmateriaal en advies: Het materiaal is vernieuwd en vanaf 1 februari 2012 gratis te bestellen bij NOC*NSF.
– Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): staatssecretaris Teeven heeft toegezegd de VOG in 2012 gratis beschikbaar te stellen aan vrijwilligers die werken met kinderen. NOC*NSF is met de rijksoverheid in gesprek over hoe de implementatie vorm te geven.

Naast deze preventief bedoelde maatregelen, zijn er ook meer op de repressie gerichte activiteiten. Er is een Meldpunt seksuele intimidatie waarin achttien vertrouwenspersonen opgeleid en werkzaam zijn om slachtoffers en beschuldigden te begeleiden in het proces naar politie en justitie. Deze adviseurs zijn bovendien goed in staat om besturen van verenigingen te adviseren wat zij binnen het verenigingsrecht kunnen ondernemen bij een incident bij hun vereniging.

De activiteiten van de sport op het gebied van preventie en repressie van seksuele intimidatie zijn volledig in lijn gebracht met het actieplan ‘Samen voor sportief gedrag: naar een veilig sportklimaat’. Dit actieplan heeft als doel om gewenst gedrag in de sport te stimuleren en ongewenst gedrag in de sport tegen te gaan

Klik hier om naar de KLACHTENWIJZER te gaan.

Klik hier om naar de informatie te gaan over de VERTROUWENSCONTACTPERSOON