Protocol i.v.m. Corona!

Graag goed doorlezen.

Waterski & wakeboard zijn bij uitstek individuele of familie gebonden buitensporten die veilig beoefend kunnen worden, mits de regels van social distance in acht worden genomen.

Waterski & wakeboard zijn echter ook sporten die voor ons allen automatisch gekoppeld zijn aan gezellig samenzijn met vrienden, lekker relaxen op het Strandje.

Bij sommige clubs zijn er ook commerciële activiteiten voor dagelijkse eenmalige klanten.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat we dit volledig moeten loskoppelen en dat nu in de eerste fase enkel de pure sportbeoefening VOOR EIGEN LEDEN mogelijk is.

Om een veilige opstart mogelijk te maken, heeft WSV de Stille Belter de volgende richtlijnen opgesteld die ook door Provincie en Natuurmonumenten zijn goedgekeurd. Deze zijn op basis van richtlijnen die we van de Overheid hebben gekregen en dienen dus ook absoluut nageleefd te worden!

Belangrijke basisregel: voel je je ziek, of sta je in nauw contact met iemand die ziek is, ook als een gezinslid ziek is - blijf dan thuis!

1/ Regelgeving: overheid

Alle informatie omtrent de regelgeving is terug te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus  

2/ Sportinfrastructuur

In deze eerste opstartfase moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de absoluut noodzakelijke sportaccommodatie, de sanitaire ruimtes en de horeca.

2.1/ Sportaccommodatie

Op het strandje zelf kan men als gezin bij elkaar zitten. Met anderen dient de 1,5 meter ruimte gerespecteerd te worden.

Dit geld ook voor de steigers en start en landingssteiger.

Gezien het feit dat de steigers smal zijn, mag er uitsluitend aan 1 zijde aangelegd worden – dit om "verkeer" op de steigers te voorkomen.

2.2/ Sanitaire ruimtes

Zoals het er nu naar uitziet zal de wc unit pas later geplaatst worden (zodra datum bekend is gemaakt zullen wij het melden) en open gaan. We wachten dan daarbij ook nog op informatie die dan bekend word gemaakt hoe te handelen etc.

Tot die tijd geldt: Leden dienen zich thuis om te kleden, in hun wagen, onder hun poncho-handdoek

3/ Sportmateriaal

Vermijden van ‘handcontact’ door middel van gemeenschappelijk sportmateriaal:

 • Materieel van de WSV zullen niet aanwezig zijn
 • Uitsluitend gebruik van eigen materieel toegestaan
  na gebruik moet de wetsuit grondig gespoeld worden in desinfectiemiddel, en weggehangen tot de volgende dag
 • Hendels dienen na elke wisseling van skiër ontsmet te worden met een spuitbus met ontsmettingsmiddel
 • Indien er bij uitzondering toch materiaal van een ander gebruikt wordt, dient dit grondig gereinigd en gedesinfecteerd te worden voor en na elke gebruiker
 • Iedereen dient zelf zorg te dragen voor desinfecterende gel

4/ Algemene maatregelen in de omgang - hoe de social distance respecteren?

4.1/ Monitoren en beheersen van het aantal sporters

Leden van WSV de Stille Belter zorgen ervoor dat er nooit te veel leden tegelijk aanwezig zijn op het strandje, en dat de leden op een vlotte manier hun sport kunnen beoefenen.

 • De maximale groepsgrootte is gelijk aan de op dat moment vanuit Overheid geldende norm – zie www.rijksoverheid.nl/coronavirus
 • Sporters zijn enkel op het strandje toegelaten voor het beoefenen van waterski en wakeboard mits zij zich houden aan de algemene regels van social distancing
 • In deze fase zijn uitsluitend WSV Stille Belter leden toegestaan, geen nieuwe initiaties

4.2/ Afstand bewaren

 • Alle sporters houden minstens 1.5 meter afstand
  geen handen geven, ook geen elleboogjes of voetjes
 • Er mag maar één persoon tegelijk op de steiger komen
 • Ook mag er niemand op de landingssteiger aanleggen of zitten
  deze steiger dient leeg te zijn, zodat de landende skiër de ski`s kan uitdoen en over de steiger naar de wal kan lopen

4.3/ Groepsactiviteiten

 • De basisregel is dat groepsactiviteiten verboden zijn
 • Het individueel skiën aan de boot wordt niet gezien als een groepsactiviteit, gezien zij allen apart waterskiën of wakeboarden

4.4/ Verhoogde risico-groepen

Voor mensen met een verhoogd risico op besmetting met corona, raden we aan om zelf aangepaste veiligheidsmaatregelen te nemen.

5/ Specifieke maatregelen in de boot

5.1/ Piloot & co-piloot

Aantal personen in de boot zijn beperkt tot 1 piloot en 1 co-piloot (instructeur).

Extra personen in de boot mogen alleen van hetzelfde gezin zijn (samenwonend).

De combinatie piloot en co-piloot blijven steeds dezelfde - indien hier om veiligheidsredenen van moet worden afgeweken (vb release), dan moet elke aanwezige op de boot een mondmasker dragen.

De co-piloot – indien niet van hetzelfde gezin – neemt nooit plaats vlak naast de piloot, maar zet zich zo ver mogelijk verwijderd van de piloot. Beiden dragen een mondmasker en wassen onmiddellijk na het uitstappen de handen en/of gebruiken handgel.

Als er gewisseld wordt van piloot en/of co-piloot dienen alle oppervlaktes die aangeraakt worden, te worden gedesinfecteerd met desinfectiemiddel. Leg hier standaard een spuitbus en doek voor klaar in de boot. O.a. denken aan: bar van de tower, stuur, versnellingspook, bedieningsknoppen, spiegel die je hebt aangepast etc.

5.2/ Skiërs & wakeboarders

 • Achter de boot 1 skiër
  of als men van hetzelfde gezin is kan men met twee of meer achter de boot hangen als men maar uit hetzelfde gezin komt
 • Skiërs komen bij voorkeur niet in de boot
  indien de omstandigheden dit toch vereisen, blijven ze volledig achteraan zitten, terwijl de co-piloot en piloot op hun plaats vooraan blijven. Alles wat de skiër aangeraakt heeft, dient ontsmet te worden (kussens, rand van de boot etc)

6/ Verplaatsingen naar de club

Hier gelden natuurlijk ook de algemene regels, zoals enkel met eigen gezinsleden in hetzelfde voertuig.

7/ Tenslotte

We mogen het water weer op en onze sport beoefenen, al dan niet met een  paar andere leefregels dan voorheen. Laten we ons daar aan houden. Bestuur gaat geen politieagentje spelen.

De verantwoording ligt bij ons allen en spreek elkaar er ook op aan als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan.

Alleen op deze manier kunnen we blijven sporten en blijven we Corona de baas.

Bestuur WSV Stille Belter