Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Heb je te maken met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en wil je hier met iemand over praten? De Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB) heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd om een eerste aanspreekpunt te hebben voor haar leden.

De VCP is bekend met de mogelijkheden om hulp te krijgen en kan je hierover adviseren en/of  doorverwijzen en heeft hier ook een training voor ontvangen via NOC*NSF.

Zodoende dient de VCP als eerste opvang voor leden. Tevens geeft de VCP advies aan de bond over preventieve maatregelen.

Niet alleen degene die is getroffen door ongewenst gedrag kan contact opnemen met de VCP, maar ook een beschuldigde heeft de mogelijkheid om de VCP om verwijzing naar het goede advies te vragen. Heb je een vermoeden van ongewenst gedrag bij iemand in jouw omgeving? Ook dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon en de mogelijkheden voor hulp bespreken.

De VCP bij de NWWB is Lena Klein Hofmeijer.

Je kunt bij haar vragen stellen en melding doen van ongewenst gedrag (vcp@nwwb.nl).

Laat svp ook gelijk weten of je de voorkeur geeft aan een reactie per mail of telefoon.

Informatie wordt door de VCP altijd  vertrouwelijk behandeld.