Waterskiën en wake boarden in de Provincie Overijssel.

Vlot en veilig op waterski`s en wakeboard in Noordwest Overijssel

Als u met een snelle motorboot in de kop van Overijssel wilt gaan varen dan is deze folder voor u bestemd.

Hard varen is in dit gebeid nergens toegestaan. Voor Waterskiërs is een gebied met gele tonnen afgebakend op de Westelijke Belterwijde. 

De Provincie heeft voor dit gebied, in overleg met de eigenaar van het gebied, Vereniging Natuurmonumenten, een Regeling waterskisport Westelijke Belterwijde vastgesteld.

Wij zetten hierna voor u als schipper, bestuurder en waterskier op een rijtje wat wel en niet is toegestaan.

Algemene regel

In de kop van Overijssel is een maximum snelheid van 6 of 9 kilometer per uur van toepassing. Dit wordt altijd aan het begin van de vaarweg aangegeven.

Hard varen is dus nergens toegestaan.

Binnenvaart politiereglement (BPR)

Het BPR bevat landelijke regels voor de scheepvaart. We geven hieronder een samenvatting van het BPR. De volledige tekst van de artikelen kunt u vinden in de ANWB Almanak en is ook in zakformaat verkrijgbaar bij de boekwinkel of watersportwinkel.

Een snelle motorboot is een klein schip dat harder kan varen dan 20 km per uur. Heeft uw schip een buitenboordmotor die naar verhouding voor het model schip groot is en veel vermogen heeft, dan kan uw schip beschouwd worden als snelle motorboot. U dient in dat geval te voldoen aan de eisen die men aan snelle motorboot stelt.

Regels voor varen met een snelle motorboot (BPR)

 • U moet in het bezit zijn van een klein vaarbewijs 1 of 2
 • U moet 18 jaar of ouder zijn (artikel1.09, lid1.a).
 • U moet een geldig registratiebewijs aan boord hebben (artikel 8.01).
 • Er moet een registratieteken aangebracht zijn op uw schip (artikel 8.02)
 • U moet gebruik maken van een zogenaamde “dodemanskoord” (artikel 8.03.d en 8.05, lid 1 b).
 • Er moet voor elke opvarende een reddingsvest aan boord zijn (artikel 8.03.e.).
 • Er moet een deugdelijk brandblusapparaat aan boord zijn (artikel8.03.f.)
 • De schipper moet op een zitplaats zitten (artikel 8.05,lid 1.a).
 • Als het schip een deugdelijke stuurinrichting heeft en geen zitplaats, dan moet de schipper die staande stuurt een reddingsvest aan hebben (artikel 8.05,lid 5).

Regels voor waterskiën (BPR)

 • U moet een uitkijk aan boord hebben van minimaal 15 jaar (artikel 8.06, lid 3)
 • U mag geen hinder veroorzaken voor andere gebruikers van de vaarweg (artikel8.06, lid 4).
 • De schipper moet zorgen dat er gehandeld wordt volgens artikelen 8.05 en 8.06.

Provinciale waterskiregeling

Naast de algemene bepalingen die in het BRP staan, heeft de Provincie Overijssel aanvullende regels gesteld voor waterskiën op de Westelijke Belterwijde. Ook van deze regels uit de Regeling waterskisport Westelijke Belterwijde geven we hier een beknopte samenvatting.

Er is sprake van waterskiën als een skiër op 1 of 2 ski`s, een wakeboard of blootvoets, voortgetrokken wordt door een snelle motorboot (artikel 1.b).

 • Waterskiën achter een waterscooter of zogenaamde jetski`s is niet toegestaan (artikel 1.a en b).
 • U schip mag niet groter zijn dan 1,5 m3 waterverplaatsing of langer zijn dan 6,5 meter ( artikel2. Lid 2 c en d).
 • U mag niets anders voortslepen dan een waterskier op 1of 2 ski`s, een wakeboard of blootvoets (artikel 2, lid 3).
 • U riskeert een proces verbaal wanneer u harder vaart dan de toegestane snelheden van 6 of 9 km/uur, of wanneer u zogenaamde “bananen”, surfplanken, opblaasboten, opblaasbanden of andere voorwerpen voortsleept met een hogere snelheid dan toegestaan.

Waterskigebied

Op het gebied dat omringt is met gele betonning, wordt vanwege veiligheid geadviseerd om tegen de wijzers van de klok in te varen.

De skischans, slalombaan en de steigers bij de waterskibaan zijn eigendom van Waterskivereniging De Stille Belter en mogen alleen gebruikt worden door leden.

Op de vaarwaterkaart van de Provincie Overijssel, die bij bruggen en sluizen van de provincie gratis uitgedeeld wordt staat dit gebied ook aangegeven.

Heeft u hem nog niet, vraag hem aan bij Provincie Overijssel of download deze van de site.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.overijssel.nl

U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Provincie Overijssel:

Eenheid Wegen en Kanalen, telefoon 038-499 8899

(vraagt u naar een medewerker van de inspectie scheepvaart), of per email: overijsselloket@overijssel.nl

U kunt voor informatie ook terecht bij medewerkers van het Waterplan. Het waterplan is het samenwerkingsverband van handhavingsinstanties in de Kop van Overijssel. Dit zijn Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Reest en Wieden, gemeente Steenwijkerland, Regiopolitie IJsselland en de Provincie Overijssel. De medewerkers van het Waterplan zijn allen buitengewoon opsporingsambtenaar en bevoegd u te verbaliseren voor overtreding van de nautische wet- en regelgeving.

Op de IJssel en het Zwarte Water zijn door de Rijkswaterstaat snel vaar- en waterski gebieden aangewezen. Om te weten te komen waar de exacte locaties zijn, kunt u een folder opvragen bij Rijkswaterstaat via het gratis nummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Informatie over wake boarden of waterskiën kunt u opvragen bij Waterskivereniging De Stille Belter: www.stillebelter.nl 

Colofon

Uitgave:

Provincie Overijssel, voorjaar 2009

Vormgeving:

Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie